info@msdrilling.cz

Průzkumné vrty


Průzkumné vrty slouží k prozkoumání geologické stavby terénu a ověření údajů o podzemní vodě. Vrtné práce realizujeme za účelem hydrogeologického průzkumu nebo výstavby vrtaných studní. Provádíme je pomocí moderní technologie jádrového vrtání a v souladu s veškerou platnou legislativou. V rámci průzkumných vrtů zajišťujeme také vyhotovení závěrečné zprávy.


Průzkum za účelem zřízení studny

Průzkum za účelem zřízení nové studny slouží ke zjištění hloubky a umístění pramenů vody a jejich vydatnosti. Provádí se formou průzkumného vrtu, po kterém následují čerpací zkoušky a zhotovení závěrečné zprávy.

Postup při realizaci studny
Po provedení průzkumného vrtu přijdou na řadu hydrodynamické zkoušky, díky kterým lze ověřit vydatnost pramene. Vypracujeme finální zprávu o provedeném průzkumu a v ní zhodnotíme takové aspekty jako hydrogeologické podmínky vrtu nebo například stav vzhledem k okolním vodním zdrojům.

Zkoušky potřebné ke stavbě studny

  • jednorázová stoupací zkouška – orientační zkouška po provedení vrtných prací
    čerpací zkouška – provádí se od jednoho do cca 14 dní dle požadavku investora
Pro více informací zavolejte nebo napište

+420 728 157 516
info@msdrilling.cz


Geologický průzkum

Geologické průzkumy se provádí v místech, kde je potřeba zjistit geologické informace o podloží. Nejčastěji slouží jako podklad k projektové dokumentaci pro založení stavby. Nabízíme vám kompletní geologický servis pro vaše stavební projekty.

Co je výstupem geologického průzkumu?
Po provedení hydrogeologického průzkumu speciální technologii jádrového vrtání je vystavena závěrečná zpráva, která posuzuje využitelnou vydatnost vrtu, jakost podzemní vody a také vliv odběru jímané vody na vodní zdroje v nejbližším okolí.

Pro více informací zavolejte nebo napište

+420 728 157 516
info@msdrilling.cz